Välkommen till Bara Mark AB

Vi skapar helhetslösningar för dränering av åkermark.
God dränering är en av grundförutsättningarna för en effektiv växtodling.
Läs gärna mer om fördelarna med täckdikning på Svenska Dränerares Riksförbund
där vi är medlemmar.

Vi tar din åker från missväxt till tillväxt!

Nyodling & Fräsning

Med vår Seppi SuperSoil kan stubbar, grenar o.s.v. fräsas sönder.
Fräsen bearbetar materialet mycket kraftigt vilket direkt skapar färdig såbädd.

Seppi SuperSoil

Maskinen gör att t.ex. nyodling av åkermark kan göras mycket effektivt.
Större stubbar klipps först sönder och brytes upp, resterande material fräses sönder. Läs mer om fräsning...

Schaktning

För dammar, våtmarker och liknande projekt har vi en Caterpillar D9 och en Caterpillar D6.
Vi kan även hjälpa till med ansökning och projektering.


Täckdikning

Avvägning av fältet sker med GPS-utrustning med hög precision.
När all nödvändig information har insamlats planeras täckdikningssystemet i CAD-system.
Dikningen utförs med 30-tons dikningsplog.
Maskinen har en väl utvecklad konstruktion med den kraft, vikt och utrustning som krävs för resultat av högsta kvalitet.
Två grusvagnar förser maskinen med grus som används som inströmmningsfilter. Läs mer om täckdikning...


Steenbergen Hollanddrain BSY4000X dikningsplog