Nyodling och Fräsning


Nedan kan du titta på några videoklipp om fräsning och stubbbrytning.
Mer information kommer inom kort, ring för mer information Tel:0704837009
Besök gärna även vårat bildgalleri där vi samlat fler bilder.


Vid nyodling bryts först de större stubbarna upp och klippes sönder med grävmaskin.
Trots att fräsen klarar att fräsa sönder stubbarna har vi funnit att det är mera kostnadseffektivt att bryta upp de största.
När stubbarna klipps sönder blir de mera lätthanterliga och mycket av jorden ramlar ur direkt.

Fräsningen görs oftast i två etapper, första överfarten görs i backriktningen för att jämna till ytan och ta bort sådant som kan skada traktorns däck.
Denna fräsning görs ytligt och kan därför göras i relativt hög hastighet.
Andra överfarten görs i framriktningen, det är då som den största bearbetningen görs.
Största skillnaden mellan denna typ av fräs och en vanlig jordfräs är att rotorns rotationsriktning är omvänd.
Den omvända rotationsriktningen gör att allt material tvingas passera över rotorn där det slits sönder mot maskinens motstål.
Bearbetningen är mycket effektkrävande men ger ett mycket bra resultat, färdig såbädd direkt.