Om Bara Mark AB

Bara Mark AB är från början ett jordbruksföretag uppbyggt på Anderse gård i Bara, Gotland.
Ägare är Thomas Nilsson och Malin Wernström.

Numera inriktar sig verksamheten på växtodling och entreprenad.
Vi har mycket lång erfarenhet av att odla åkermark och över 20 års erfarenhet av entreprenadjobb.
Inom entreprenadverksamheten utför vi alla förekommande schaktarbeten.
Merparten av våra kunder är lantbruksföretag.
Under många år har vi utfört täckdikning med hjälp av grävmaskin.
Numera använder vi en 30-tons dikningsplog för högsta kvalitet.
Vi är medlemmar i Svenska Dränerares riksförbund.

Anderse Gård i Bara
Anderse Gård i Bara, Gotland