Våra tjänster

Vår verksamhet fokuserar till stor del på markarbeten inom jordbruket.
Vi arbetar med hög kvalitet, kostnadseffektiv utrustning och med kundens behov i centrum.

Nyodling och Fräsning

Vi har stor erfarenhet av uppodling av skogsmark till åkermark.
Med Seppis SuperSoil-fräs är det möjligt att fräsa sönder stubbar och grenar.
För bästa kostnadseffektivitet avlägsnar vi först de största stubbarna med stubbklipp. Läs mer om fräsning...

Fendt 936 med Seppi SuperSoil
Steenbergen Hollanddrain BSY4000x

Täckdikning

Vi utför helhetslösningar inom markavvattning av åkermark.
Från avvägning och planering till färdiga täckdikningssystem.
Självklart utför vi även rensning av öppna diken o.s.v.
Läs mer om täckdikning...

Övriga tjänster & Försäljning

Bara Mark AB utför alla förekommande gräv- och schaktarbeten.
I maskinparken har vi bl.a. flera grävmaskiner, grävlastare, hydraulhammare och många andra redskap och tillbehör.

Dräneringsslang
Dräneringsslang
EC230B
EC230B

Vi har även försäljning av dräneringsslang, markrör, 8 meters brotrummor mm.