Täckdikning med Bara Mark

Inför täckdikning sker avvägning med hjälp av GPS/GLONASS-utrustning för att samla detaljerad information som ligger till grund för en exakt dikningsplan.
Med denna utrustning kan man även med lätthet inhämta information från intilliggande omgivning för att fastställa eventuellt behov av rensning av intilliggande öppna diken o.s.v. Informationen visualiseras och bearbetas därefter i CAD-program.


Motorcykel utrustad med GPS/GLONASS-utrustning

Visualisering av åkerns topografi med färgskala och höjdkurvor

När all nödvändig information finns tillgänglig kan täckdikningssystemet planeras.
Riktningar, djup, fall och dimensioner o.s.v. bestäms.
Ett tvärsnitt vid varje planerad ledning kontrolleras vilket tydligt visar det planerade läggningsdjupet längs hela ledningen.


Planering i CAD-system

Planeringsarbetet resulterar i en täckdikningsplan som innehåller all information som behövs för utförandet av täckdikningen.
Det färdiga täckdikningssystemet mäts in med GPS-utrustningen och ev. förändringar dokumenteras på dikningsplanen.

Vid själva dikningsarbetet används en Steenbergen Hollanddrain täckdikningsplog.
Maskinen har en väl utvecklad konstruktion för ett resultat av högsta kvalitet.


Steenbergen täckdikningsplog BSY4000X, 30ton, 440hk

Plogen styrs via GPS och egen lokal basstation för bästa möjliga korrektionssignal för exakt placering av dräneringsslangen.
Grus används som inströmningsfilter. Två grusvagnar förser kontinuerligt maskinen med grus.
Maskinen placerar gruset runt hela slangen, även under, vilket är viktigt eftersom det mesta vattnet tränger in i slangen underifrån.
Vid behov utförs även sk. grussilar (förlängning av filter från slangen till markyta vilket ger förbättrad genomsläpplighet på täta jordar och vid låglänta områden där ofta ytvatten samlas vid stora regnmängder)
Maskinen är utrustad med väl tilltagna larvfötter vilket ger ett lågt marktryck.Nedan kan du även titta på två av de YouTube-klipp som Olof Söderberg skapat.
Besök gärna även vårat bildgalleri där vi samlat fler bilder.